Domovská stránka » Starobný dôchodok: Aké sú podmienky jeho nároku?

Starobný dôchodok: Aké sú podmienky jeho nároku?

by 00Onlinesenior00
Obrázok je rozdelený otvoreným zipsom, z ktorého idú drobné mince a v pozadí je ruka starého človeka.

Odchod do dôchodku prináša množstvo otázok. Prvá z nich sa týka podmienok, ktoré musíte spĺňať na to, aby ste si mohli o starobný dôchodok požiadať.

Podmienkou nároku na starobný dôchodok je najmenej 15 rokov dôchodkového poistenia a dovŕšenie dôchodkového veku. K jeho poslednej právnej úprave došlo 1. januára 2021. Či už je čas na uplatnenie nároku, zistíte pomocou nasledujúcej tabuľky alebo kalkulačky, ktorú nájdete na stránke Sociálnej poisťovne (Sociálna poisťovňa – Výpočet dôchodkového veku (socpoist.sk)).  Výpočet zohľadňuje aj počet vychovaných detí.

Rok narodenia poistenca Dôchodkový vek
mužov žien s počtom vychovaných detí
0 1 2 3 alebo 4 5 a viac
1943 a menej 60r 57r 56r 55r 54r 53r
1944 60r 9m 57r 56r 55r 54r 53r
1945 61r 6m 57r 56r 55r 54r 53r
1946 62r 57r 56r 55r 54r 53r
1947 62r 57r 9m 56r 55r 54r 53r
1948 62r 58r 6m 56r 9m 55r 54r 53r
1949 62r 59r 3m 57r 6m 55r 9m 54r 53r
1950 62r 60r 58r 3m 56r 6m 54r 9m 53r
1951 62r 60r 9m 59r 57r 3m 55r 6m 53r 9m
1952 62r 61r 6m 59r 9m 58r 56r 3m 54r 6m
1953 62r 62r 60r 6m 58r 9m 57r 55r 3m
1954 62r 62r 61r 3m 59r 6m 57r 9m 56r
1955 62r 76d 62r 76d 62r 76d 60r 3m 58r 6m 56r 9m
1956 62r 139d 62r 139d 62r 139d 61r 59r 3m 57r 6m
1957 62r 6m 62r 6m 62r 61r 6m 60r 58r 3m
1958 62r 8m 62r 8m 62r 2m 61r 8m 60r 9m 59r
1959 62r 10m 62r 10m 62r 4m 61r 10m 61r 4m 59r 9m
1960 63r 63r 62r 6m 62r 61r 6m 60r 6m
1961 63r 2m 63r 2m 62r 8m 62r 2m 61r 8m 61r 3m
1962 63r 4m 63r 4m 62r 10m 62r 4m 61r 10m 61r 7m
1963 63r 6m 63r 6m 63r 62r 6m 62r 61r 11m
1964 63r 8m 63r 8m 63r 2m 62r 8m 62r 2m 62r 2m
1965 63r 10m 63r 10m 63r 4m 62r 10m 62r 4m 62r 4m
1966 a viac 64r 64r 63r 6m 63r 62r 6m 62r 6m
Rok
narodenia
poistenca
Dôchodkový vek mužov,
s počtom vychovaných detí
1 2 3 a viac
1957 62r 61r 6m 61r
1958 62r 2m 61r 8m 61r 2m
1959 62r 4m 61r 10m 61r 4m
1960 62r 6m 62r 61r 6m
1961 62r 8m 62r 2m 61r 8m
1962 62r 10m 62r 4m 61r 10m
1963 63r 62r 6m 62r
1964 63r 2m 62r 8m 62r 2m
1965 63r 4m 62r 10m 62r 4m
1966 a viac 63r 6m 63r 62r 6m

 

Ak však patríte do tzv. preferovanej I. alebo II. pracovnej kategórie, na ktoré sa vzhľadom na druh zamestnania vzťahuje znížený dôchodkový vek, nový spôsob určovania dôchodkového veku sa vás netýka.

V prípade I. kategórie ide o zamestnania, v ktorých sa sústavne vykonávajú prevažne rizikové práce, pri ktorých dochádza k častým a trvalým poruchám zdravia zamestnancov pôsobením škodlivých fyzikálnych a chemických vplyvov ako napr. baníctvo, práce v hutách, jadrových elektrárňach.

Do II. pracovnej kategórie patria zamestnania, v ktorých sa vykonávajú prevažne práce s karcinogénnymi a dráždivými látkami, práce v extrémnych teplotách a v mokre, v infekčnom prostredí alebo práce v inak zdravotne ťažkých oblastiach.

Online senior tip:
Prečítajte si aj, ako si uplatniť nárok na dôchodok?

Zdroj: Sociálna poisťovňa, www.socpoist.sk
foto: pixabay.com

related articles

Napísať komentár