Domovská stránka » Ako si uplatniť nárok na starobný dôchodok?

Ako si uplatniť nárok na starobný dôchodok?

by 00Onlinesenior00
Na obrázku je ilustrácia, na ktorej sedí žena v okuliaroch za notebookom, ktorý má na kolenách a pozerá doń.

Už o rok by som mala ísť do dôchodku, čaká ma náročný postup?

Prvým krokom pre začatie konania o priznanie starobného dôchodku je podanie písomnej žiadosti, ktorú spisuje pobočka Sociálnej poisťovne príslušná podľa miesta trvalého pobytu.

Budete potrebovať nasledovné doklady:

   • občiansky preukaz alebo cestovný pas,
   • doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom, a podobne) alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené,
   • vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou,
   • rodné listy detí alebo rozhodnutie príslušného orgánu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti,
   • potvrdenie o vedení v evidencii nezamestnaných občanov,
   • doklady preukazujúce dobu zamestnania a výšku hrubých zárobkov,
   • úmrtný list (v prípade pozostalostných dôchodkov),
   • tlačivo „Prehliadka zisťovacia – kontrolná“ v prípade žiadosti o invalidný dôchodok.

Dôchodok sa vypláca v mesačných splátkach vždy mesiac vopred v hotovosti alebo na bankový účet. Príjemca je povinný oznámiť Sociálnej poisťovni do ôsmich dní každú zmenu v údajoch uvedených v žiadosti o dôchodok.

V prípade otázok neváhajte kontaktovať Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne na bezplatných linkách, prípadne nás na redakcia@onlinesenior.sk a my sa spýtame za vás.

Zdroj: www.socpoist.sk , www.slovensko.sk
Foto: pixabay.com

 

related articles

Napísať komentár