Domovská stránka » Osteoporóza – tichá zlodejka kostí. Trápi aj vás?

Osteoporóza – tichá zlodejka kostí. Trápi aj vás?

by 00Onlinesenior00
Žena s nátačkami na hlave, akoby kričala alebo sa hnevala.

Napriek tomu, že kosť vyzerá ako pevná štruktúra, ktorá sa nemení, je to živé tkanivo, ktoré sa kontinuálne obmieňa. V kostiach prebiehajú súčasne dva procesy: odbúravanie starej a tvorba novej kostnej hmoty. Tento proces je prirodzený a prebieha v každom organizume. Pri osteoporóze dochádza však k nadmernému odburávaniu kostnej hmoty (na ktorej sa podieľajú bunky osteoklasty) a zároveň je obmedzená novotvorba (cez osteoblasty).

Priebeh osteoporózy

O hustote kostí hovorí viacero parametrov, napríklad zastúpenie vápnika a fosfátov. K rednutiu kostí dochádza postupne, len zriedka sa udeje skokovo. Predstupňom osteoporózy je stav nazývaný osteopénia – nižšia hustota kosti na daný vek jednotlivca, ktorá však ešte nie je taká závažná ako osteoporóza. Ak osteopénia nie je správne liečená, prechádza do osteoporózy.

Ochorenie môže byť založené na viacerých podkladoch, a preto rozlišujeme nasledujúce formy osteoporózy:

 • Senilná osteoporóza – forma osteoporózy, ktorá je charakteristická pre ľudí vyššieho veku. Pri senilnej oteoporóze je znížená funkcia osteoblastov a zvýšená funkcia osteoklastov. Ochorenie sa zvyčajne objavuje po 70. roku života, bezpríznakovo však môže byť prítomné aj v skoršom veku. Najviac postihnuté bývajú stavce a stehenná kosť.
 • Postmenopauzová osteoporóza – po období menopauzy (zvyčajne medzi 45. – 55. rokom života) dochádza k výraznému poklesu hormónu estrogén, čo vedie k rýchlejšiemu odbúravaniu kostnej hmoty . Osteoporóza sa po období menopauzy objavuje už u tretiny žien. Postmenopauzová osteoporóza najčastejšie postihuje oblasť bedrového kĺbu.
 • Geneticky podmienená osteoporóza – pevnosť kostí je výrazne určená aj genetikou. Ak sa osteoporóza vyskytovala u vášho rodiča, prípadne starého rodiča, ste na toto ochorenie náchylnejší aj vy.
 • Sekundárna osteoporóza – ide o menej častú formu, pri ktorej sa osteoporóza vyskytuje ako následok iných ochorení. Medzi také zaraďujeme najmä zápalové ochorenia čriev (syndróm dráždivého čreva, ulcerózna kolitída, Crohnova choroba), reumatoidné ochorenia, pri zníženej funkcii obličiek alebo pečene,  pri diabete mellitus 1. typu a ako vedľajší účinok niektorých liekov (napríklad fenytoín alebo karbamazepín, niektoré hormonálne lieky a dlhodobá liečba heparínom).

Prejavy osteoporózy

Rizikom tohto ochorenia je to, že počiatočných štádiách často prebieha bez príznakov. Keď sa objavujú prvé príznaky osteoporózy, vo väčšine prípadov je už v pokročilejšom štádiu. Osteoporóza sa prejavuje ako:

 • úbytok na výške
 • bolesť kosti, chrbtice
 • znížená mobilita a flexibilita
 • hrbenie, zmeny v držaní tela
 • časté zlomeniny (k zlomeninám dochádza aj pri minimálnej záťaži kosti)

Diagnostika osteoporózy

Najefektívnejším kritériom, ktorým sa potvrdzuje osteoporóza, je stanovenie hustoty kosti pomocou denzitometrie, ktorej výsledkom je tzv. T – skóre. Tento parameter ukazuje aktuálnu hodnotu kostnej hustoty.

 • T > –1 je normálny výsledok, jedná sa o zdravý stav
 • > –1 osteopénia
 • < –2,5 osteoporóza
 • < –2,5 + aspoň 1 zlomenina osteoporóza s príznakmi

Je osteoporóza liečiteľná?

V závislosti od aktuálneho stavu kostí sa volí adekvátna liečba. Pri osteopénii sa lekári snažia zabrániť progresu ochorenia do osteoporózy. Pri osteopénii sa používa najmä vitamín D v kombinácii s režimovými opatreniami (dostatok pohybu, správne stravovanie). Denná dávka vitamínu D by sa mala pohybovať medzi 1 000 – 2 000 mg za deň. Pred suplementáciou vitamínu D je nevyhnutné urobiť krvný obraz, ktorý hovorí o súčasnej hodnote vitamínu D a následne sa určí vhodná terapeutická dávka pre danú osobu.

A ako súvisí vitamín D s pevnosťou kostí? Tento v tuku rozpustný vitamín pomáha absorpcii vápnika (kalcia) z čreva. Denná dávka vápnika závisí od viacerých faktorov, pohybuje sa v rozmedzí 800 – 1 300 mg denne. Správne vstrebaný vápnik následne pomáha k tvorbe novej kostnej hmoty.

Pri liečbe osteoporózy je tiež základom sledovanie príjmu vitamínu D a K a dostatok pohybu.

Lieky na recept, ktoré sa používajú pri liečbe osteoporózy majú viacero mechanizmov. Buď spomaľujú rozkladanie starého kostného tkaniva (bifosfonáty, kalcitonín, selektívne modulátory estrogénových receptorov) alebo naopak podporujú tvorbu nového (parathormón, teripatarid) alebo na princípe obidvoch účinkoch (stroncium ranelát). Správnou farmakoterpiou vieme čiastočne prinavrátiť kostiam ich pôvodnú pevnosť a odolnosť.

Prevencia osteoporózy

Medzi neovplyvniteľné rizikové faktory osteoporózy zaraďujeme pohlavie – u žien sa vyskytuje až 4-krát častejšie ako u mužov. Šanca, že sa u vás osteoporóza vyskytne sa taktiež prirodzene zvyšuje s vekom, k postupnému znižovaniu hustoty kostí dochádza už po 30. roku života.  Na osteoporózu sú náchylnejší ľudia s veľmi útlou telesnou konštrukciou, rizikovým faktorom je však aj nadváha, ktorá je spojená aj s viacerými metabolickými ochoreniami.

Avšak niektoré faktory dokážete ovplyvniť a  v rámci ochrany zdravia je dobré zamerať sa na ne. Riziko osteoporózy výrazne zvyšuje zlá životospráva, fajčenie, strava chudobná na vápnik (kalcium) a málo alebo žiadny pohyb.

Autorka: Mgr. Kristína Kristály, farmaceutka

Zdroje: Osteopenia vs. osteoporosis: What is the difference? (medicalnewstoday.com)

f8a7606c9903e79cbf99ae5e32ca1812.pdf (solen.sk)

Osteoporosis Risk Factors | Michigan Medicine (uofmhealth.org)

Senile osteoporosis: Definition, symptoms, treatment, and more (medicalnewstoday.com)

Príčiny vzniku osteoporózy – Osteoporóza (osteoporoza.sk)

Osteoporóza – prevencia, diagnostika a účinná terapia | Unilabs

untitled (solen.sk)

Foto: pixabay.com

 

 

 

 

related articles

Napísať komentár